Werkwijze

Alles start met een 1° vrijblijvend gesprek bij u of bij mij op kantoor. Tijdens dit verkennend gesprek luister ik naar jullie wensen en wordt de nodige informatie verschaft in verband met de manier van werken.

Daarna wordt er normaal gezien in 2 fasen gewerkt:

Fase 1: de ontwerpfase

 • Opmeten en uittekenen bestaande toestand in 2D
 • Opmaken gedetailleerd voorontwerp op grote schaal met eventuele varianten
 • Bespreking van het voorontwerp
 • Eventuele aanpassing van het voorontwerp
 • Na goedkeuring van het voorontwerp kan er een prijsraming opgemaakt worden

Fase 2: de uitvoeringsfase

 • Opmaken van het volledige uitvoeringsdossier:
  • Gedetailleerde plannen en beschrijvende meetstaten
  • Prijsaanvragen bij verschillende aannemers van uw of mijn keuze
  • Verwerken en bespreken van de prijsoffertes zodat u een duidelijke keuze kan maken
  • Toekennen van de werken aan de gekozen aannemers
 • Opmaken van een gedetailleerde planning
 • Opvolgen en controle van de werken
 • Nazicht der rekeningen van de aannemers
 • Bijstand bij de voorlopige oplevering
 • Tijdens deze fase wordt u constant begeleid in de verschillende keuzes die u dient te maken:
  aannemers, materialen, technieken, …

Kostprijs

Fase 1 wordt in regie uitgevoerd aan 75,00 euro / uur, excl. BTW of aan de hand van een forfaitaire prijs, afhankelijk van het type project en de grote ervan. De forfaitaire prijs wordt u de dag na het 1° gesprek bezorgd.

Fase 2 wordt gerekend aan de hand van een percentage van de totale kostprijs van de werken en varieert naargelang de opdracht, maar schommelt meestal tussen de 10 en 12%. Een forfaitaire prijs is ook mogelijk, deze wordt dan bepaald aan de hand van de prijsraming. De kosten voor fase 1 maken hiervan deel uit.