Werkwijze

Alles start met een 1° vrijblijvend gesprek bij u of bij mij op kantoor. Tijdens dit verkennend gesprek luister ik naar jullie wensen en wordt de nodige informatie verschaft over de manier van werken.

Daarna wordt er meestal in 2 fasen gewerkt:

Fase 1: de ontwerpfase

  • Opmeten en uittekenen bestaande toestand in 2D
  • Opmaken gedetailleerd voorontwerp op grote schaal met eventuele varianten
  • Bespreking van het voorontwerp
  • Eventuele aanpassing van het voorontwerp
  • Na goedkeuring van het voorontwerp kan een prijsraming opgemaakt worden

Fase 2: de uitvoeringsfase

  • Opmaken van het volledige uitvoeringsdossier:
    • Gedetailleerde plannen en beschrijvende meetstaten
    • Prijsaanvragen bij verschillende aannemers van uw of mijn keuze
    • Verwerken en bespreken van de prijsoffertes zodat u een duidelijke keuze kan maken
    • Toekennen van de werken aan de gekozen aannemers
  • Opmaken van een gedetailleerde planning
  • Opvolgen en controle van de werken
  • Nazicht der rekeningen van de aannemers
  • Bijstand bij de voorlopige oplevering

 

  • Tijdens deze fase wordt u constant persoonlijk begeleid in de verschillende keuzes die u dient te maken:
    aannemers, materialen, technieken, …

Kostprijs

Fase 1 wordt normaal in regie uitgevoerd aan 75,00 euro / uur, excl. BTW of aan de hand van een forfaitaire prijs, afhankelijk van het type project en de grote ervan. De forfaitaire prijs wordt u de dag na het 1° gesprek bezorgd.

Fase 2 wordt meestal gerekend aan de hand van een percentage van de totale kostprijs van de werken en varieert naargelang de moeilijkheidsgraad en grootte van de opdracht, maar schommelt meestal tussen de 10 en 12%. Een forfaitaire prijs is ook mogelijk, dit is te bespreken. De kosten voor fase 1 maken hiervan deel uit.